Plavání pro děti

V Rychnovském plaveckém bazénu si můžete vybrat ze široké nabídky plavání pro předškolní a školní děti ve věku od 4 do 15 let. Kurzy plavání probíhají nejčastěji pololetně v 10-15 lekcích.

 

U malých dětí - neplavců je rozvíjen kladný vztah k vodě:

 • osvojení základních plaveckých dovedností - dýchání do vody, potápění, splývání, skoky
 • nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek a herních cvičení
 • je upřednostňován vlídný a individuální přístup, dle schopností jednotlivých dětí

U dětí, které již plavou, je plavání zaměřeno více na zdokonalování techniky jednotlivých plaveckých způsobů:

 • prsa, kraul, znak, doplňkově motýlek
 • vytrvalostní plavání, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou
 • ale ani zde nechybí hry a soutěže

U talentovaných dětí zaměřených na výkon a vrcholové plavání se pokračuje:

 • ve zvyšování kondice, zlepšování techinky, učení pomocí moderních metod výuky na světové úrovni
 • v přípravě na závodní plavání
 • vychovávají se kvalitní a zapálení reprezentanté tohoto krásného sportovního odvětví

 

 

Plavání dětí v našem bazénu

Soukromou výuku a plavání dětí provádí v PBRK tyto organizace:

 

 • Déčko Dům dětí a mládeže            (každý pátek)      kurz začíná v říjnu 2019, končí v červnu 2020

             Motto: Plavání pro děti, které mají rádi vodu a vodní hry.

 

 • Aquaček plavání předškolních dětí    (každé pondělí 16:00 – 19:00)      kurz začíná v září 2019, končí v červnu 2020

             Motto: (Ne)necháme vás utopit.

 

 • Plavecký oddíl Sports Team Rychnov nad Kněžnou              (pondělí, středa, čtvrtek, pátek 15:00 - 19:00)                      kurz začíná 23.9. 2019

            ​Při PBRK funguje plavecký oddíl Sports Team Rychnov nad Kněžnou, jehož hlavním cílem je zajistit plaveckou výuku pro děti (od 4 let), mládež, dospělé až po

            závodní plavání. Pravidelně pořádá víkendová plavecká soustředění, sportovní tábory, příměstské sportovní tábory, jednorázové plavecké kurzy pro dospělé

            a spoustu dalších sportovních akcí pro širokou veřejnost.

 

 

Nabídku plavání kojenců najdete zde.